Multi Multi - Zwiększ swoje szanse

Multi Multi - Zwiększ swoje szanse

LOTTO ML ML - Zmiany

Strona Główna | Teoria | Praktyka | Podsumowanie | Opinie | FAQ | Historia zmian | Zainteresowany? | Lotto | KENIOX       Poniżej widnieje lista głównych wersji programu Lotto ML ML. Pomiędzy pojawiają sie poprawki i mniej ważne aktualizacje. Była spora przerwa rozwojowa -> gdyż naszym głównym, rozwijanym programem jest Keniox, przez co nowe wersje Lotto ML ML pojawiają się rzadziej.
  Wersja 2.4 - z 06.06.2014
 • dodano: 'Mapa Liczb'. To funkcja dla zaawansowanych Graczy pozwalająca zobaczyć wyniki losowań na mapie wszystkich liczb. Jej konfiguracja jest elastyczna i oferuje wyswietlanie losowań z obu/jednej godziny, krokowo - co któreś losowanie oraz pozwala podświetlić Zestaw Własny. Ten ostatni może być zmieniany w locie bez potrzeby zamykania/otwierania mapy. Mapy liczbowe pozwalają znajdywać schematy wypadania grup liczb oraz zalezności miedzy nimi.
 • drobne poprawki błędów zgłoszone przez Graczy

  Wersja 2.2 - z 01.04.2010
 • dodano: 'Złoty Zestaw'. Obecnie (pomijając te własne) mamy sztywny zestaw 10 grup i przyglądamy się balansowi między nimi grając na te 'odstające'. Jednak 2x dziennie sytuacja się zmienia: pojawiają się nowe losowania a dodatkowo co jakiś czas kule w maszynie są wymieniane. 'Złoty' pozwala obliczyć grupę (od 7 do 15 liczb; domyślnie: 8), która OBECNIE (ostatnie ~50 losowań) jest najbardziej AKTYWNA - ma najwięcej wysypów. Nie jest to grupa, która historycznie bardzo się 'wysypywała'. Kluczowy jest tutaj trend obecny. 'Złoty' może być obliczany (możemy zastąpić, lub nie - stary zloty zestaw) jak tylko pojawią się nowe wyniki - by jak najdokładniej oddać aktualną sytuację w losowaniach. Funkcja pozwala skupić się na grze tylko jednym zestawem liczb - bez wybierania wśród innych!
 • odpowiadając na trafną obserwację wielu graczy - program pozwala teraz 'wyłączyć' losowania ze starej maszyny, której wyniki negatywnie wpływały na obliczenia. Możemy grać tylko tymi z Multi Multi
 • dodano do 'Cykli': każdy cykl pokazuje teraz także szczegóły częstotliwości wypadania poszczególnych liczb oraz daty ostatniego pokazania się
 • dodano: do najczęstszych/najrzadszych parek/trójek - dodano czwórki. Gra na 4 skreślenia uległa uproszczeniu
 • drobne poprawki interfejsu

  Wersja 2.1 - z 20.10.2009
 • dodano: do Generatora: Skrócone Systemy Gwarancyjne. Pozwalają one minimalizować ilość kuponów przy zachowaniu gwarancji wygranej. Wybrane liczby są rozpisywane pomiędzy kupony w taki sposób, że przy stosunkowo niskiej liczbie trafnych liczb.. i tak wygramy. Program posiada 40 zdefiniowanych systemów, które obsługują zakresy: liczby 5-16; skreślenia: 2-7; kupony: 3-42; gwarancja: 2/2 do 7/7
 • napisany od nowa 'Wykres Wypadnięc - Grupy'. Dodano w nim podgląd: losowania oraz trafnych liczb na każdym słupku wykresu. Dodatkowo teraz wykres automatycznie skaluje się. Nie ma też problemu w sytuacji gdy nasz 'wysyp' definiujemy jako np. 9 liczb z grupy
 • dodano: Export wyników losowań do Excela. Wielu graczy (z forum) oczekiwało możliwości przeprowadzania własnych analiz losowań w tym programie. Funkcja Exportu umożliwia wygodny wybór zakresu losowań i przesłanie ich do Excela w postaci umożliwiającej dalszą obróbkę
 • dodano: w funkcji 'Pojedyńcze w Wysypach' kolumnę informującą o tym czy dana liczba grupy wypadła nie tylko w ostatnim wysypie ale również - losowaniu
 • brak ograniczenia na ilość generowanych kuponów
 • możliwość usuwania części z wygenerowanych kuponów
 • automatyczne ustawienie daty/godziny najbliższego losowania przy dodawaniu zakładu
 • poprawka w obliczaniu wygranej - stawka
 • inne drobne poprawki

  Wersja 2.0 - z 16.06.2009
 • przekształcenie programu do nowych zasad Multi Multi
 • dodano: 'Cykle'. Funkcja obrazuje kolejne zakresy losowań, w których padły wszystie liczby z puli 80. Pokazywana jest max, min oraz średnia długośc cyklu. W każdym z nich mamy też informacje na temat kolejności w jakich padały liczby. W bieżącym cyklu widzimy te oczekiwane ! Dodatkowo możemy definiowac od którego losowania zaczynamy liczyc cykle
 • dodano w funkcji 'Generowanie i Zarządzanie zakładami': informacja o sumarycznej ilości oraz dacie ostatniego wypadnięcia każdej z wygenerowanych kombinacji
 • wyszukiwanie losowań na podstawie liczb
 • zmodyfikowany format XML zapisu losowań

  Wersja 1.9 - z 02.02.2009
 • dodano 'Zarządzanie Zakładami'. Funkcjonalnośc pozwala na: tworzenie kuponów (na podstawie liczb wygenerowanych automatycznym/ręcznie) oraz zakładów przeznaczonych na konretny zakres losowań, planowanie gry oraz jej symulacja, obliczanie kosztów, wygranych oraz ew. zysków (zarówno pojedyńczego kuponu jak i całego zakładu), automatyczne sprawdzanie wygranych, kalkulacja skuteczności oraz filtrowanie zakładów.
 • dodano 'Schowek'. Funkcja pozwala zapisywać i mieć zawsze pod ręką wszystkie pomysły oraz spostrzeżenia dotyczące Multilotka. Możliwość importu zestawów liczb (własnych i zdefiniowanych).
 • brak ograniczenia w ustawieniu progu ilości liczb kwalifikującego sie do 'wysypu'
 • poprawki w algorytmie generującym zakłady

  Wersja 1.8.6 - z 17.10.2008
 • automatyczne generowanie zakładów. Na podstawie liczb pobranych z zestawów własnych lub stworzonych manualnie program tworzy zakladaną ilość zestawów o określonej ilości skreślen. Mozliwość nadawania priorytetów liczbom pozwala ograniczyć zbiór możliwych kombinacji do minimum. Dodatkowo wygenerowane zestawy moga być zapisywane do pliku.
 • możliwość sortowania grup w funkcji 'Pewniak'
 • inne poprawki

  Wersja 1.8 - z 07.07.2008
 • migracja funkcji 'Sąsiedztwo i Przyjaznie' z Lotto DL: rozszerzony zakres sąsiedztwa liczb współgra z funkcją 'Parki i Trójki' zawężając pole wyboru tych najbardziej 'lubiących się'.
 • funkcja: 'Parki & Trójki': infomacja o ostatnim wypadnięciu wybranej parki/trójki pomaga wybrać na najbliższy czas tą korzystną.
 • nowy model bezpieczeństwa programu
 • drobne usprawnienia skalowania funkcji 'Pewniak'

  Wersja 1.7.8 - z 12.03.2008
 • funkcja: 'Parki & Trójki'. Przydatna do gry pomiędzy 'wysypami' - gdy statystyki nie pokazują jednoznacznie na którą z grup stawiać. Umożliwia odróżnienie 'lubiących' razem wypadać 'parek' oraz 'trójek' od reszty liczb. Wyniki mogą zawierać liczby oczekiwane oraz te najczęstsze. Podczas obliczania całości można wybrać dowolną liczbę losowań
 • grupowanie zestawów w funkcji Pewniak i ich skalowanie
 • poprawki wyświetlania kolumn

  Wersja 1.7.3 - z 02.12.2007
 • Analiza: możliwość lepszego grania'na sucho'. Można pominąć nie tylko ostatnie, lecz dowolną ilość losowań. Dzięki temu wszelkie analizy historyczne są dostępne - możemy skuteczniej nauczyć się grać
 • przeniesienie niektórych funkcji do osobnej biblioteki, którą można samodzielnie aktualizować. Dzięki temu np. w przypadku problemów z aktualizacją automatyczną nie trzeba czekać na ponowną wysyłkę poprawionego programu
 • inne, drobne poprawki

  Wersja 1.7 - z 19.08.2007
 • dowolna ilość zestawów własnych, składających się z dowolnej ilości liczb
 • możliwość wyłączania/włączania wszystkich zestawów w statystykach oraz wykresach
 • automatyczne skalowanie okna 'Wykres wypadnięć - Liczby', pozwalające wygodnie oglądać cały zakres liczb zestawu
 • poprawki interfejsu oraz aktualizacji automatycznej
 • moduł powiadamiania o nowych wersjach programu
 • migracja całego programu do nowoczesnej wersji .NET Framework 2.0

  Wersja 1.6.2 - z 04.5.2007
 • Analiza: Suma Liczb - kolumna informująca o ilości liczb z danej grupy w ostatnim losowaniu
 • poprawiona aktualizacja automatyczna - w związku ze zmianą na stronie lotto.pl nie działała
 • poprawione okno Wykresów - widać informację na temat średniej ilości wysypów

  Wersja 1.6 - z 24.02.2007
 • własny zestaw liczb - pozwala grać swoimi typami i oglądać je we wszystkich wykresach/analizach/statystykach
 • funkcja: 'Pojedyńcze w Wysypach' - ogranicza ilość kuponów - pomaga dostrzec, które liczby częsciej wypadają w trakcie wysypów
 • w wykresach wyświetlają się także równolegle wypadające grupy
 • odświeżony interfejs okna głównego
 • inne poprawki

  Wersja 1.5.4 - z 18.12.2006
 • statystyki losowań - automatyczne wyświetlanie wielu okien statystyk równocześnie (dzięki nowej funkcji w oknie głównym programu)
 • aktualizacja automatyczna - poprawiona przy gorszym połączeniu internetowym/innym formacie daty

  Wersja 1.5.2 - z 14.10.2006
 • ustawienia użytkownika - zarówno w głównym oknie jak i analizie oraz wszystkich wykresach pamiętane są wszystkie ustawienia. Dzięki temu można w prosty sposób powrócić do momentu, w którym się skończyło użytkowanie programu
 • poprawki wyświetlania dat i ich zapisywania w aktualizacji ręcznej
 • usunięte drobne błędy

  Wersja 1.5 - z 03.09.2006
 • nowy wykres - pokazuje pojedyńcze liczby czasowo. Teraz możliwe jest określenie które z liczb w grupie są 'na fali', a które czekają dopiero na swoje wypadnięcie
 • możliwość rysowania dowolnej grupy w dowolnej ilości losowań
 • 'wysypy' są kolorowane. Dzieki temu widać która część grupy w przeszłości przy jakiej sytuacji brała udział w wysypie
 • wszystkie wykresy rysują się natychmiastowo po włączeniu
 • pomoc kontekstowa
 • drobne poprawki interfejsu

  Wersja 1.4.1 - z 16.05.2006
 • pakiet poprawek zgłoszonych od ostatniej wersji przez klientów
 • poprawione aktualizacja ręczna. Czasem losowania nie zapisywały sie za pierwszym razem
 • rozwiązanie problemów z niskimi rozdzielczościami
 • zmiana sposobu rysowania wykresów - istotna przy słabszych konfiguracjach komputera
 • wszystkie słupki wykresów zawsze widoczne

  Wersja 1.4 - z 20.02.2006
 • calkowicie automatyczna aktualizacja losowań
 • losowania przechowywane są w postaci jednego pliku XML
 • automatyczne sprawdzanie kompletności bazy losowań
 • możliwość sprawdzenia ilu losowań brakuje (prawy klawisz myszy na oknie głównym-> Sprawd_ brakujące losowania..)
 • Aktualizacja Ręczna - możliwość wyłączenia funkcji sprawdzania wpisywanych danych
 • Aktualizacja Ręczna - zliczanie ilości wpisywanych liczb
 • Wykresy - nowe statystyki do losowań(dotyczące wysypów): 'średnio co', 'Największy odstęp', 'Od ostatniego'
 • zmiany wydajnościowe - przyśpieszenie operacji na wynikach losowań
 • inne, drobne poprawki

  Wersja 1.3.4 - z 5.11.2005
 • nowa aktualizacja ręczna
 • możliwość usunięcia wybranego w oknie głównym losowania (prawy klawisz myszy na dacie losowania)
 • wyświetlana pomoc po najechaniu na przyciski i inne kontrolki
 • mniej ważne poprawki

  Wersja 1.3.1 - z 7.09.2005
 • poprawka związana z wyświetlaniem okienek 'Statystyka' na ekranie

  Wersja 1.3 - z 1.09.2005
 • wykresy - grupy liczb: pojedyńcze oraz wszystkie
 • wykresy - statystyka ilościowa wysokich wypadnięć
 • wykresy - sprawdzanie daty losowania w oknie wykresu(lewy klawisz myszy)
 • opcja 'Uwzględnij ostatnie losowanie'

  Wersja 1.2.4 - z 7.14.2005
 • układanie losowań w funkcji 'Pewniak' : rosnąco oraz poprzez grupowanie
 • informacja o ilości losowań w bazie
 • drobne poprawki

  Wersja 1.2 - z 4.29.2005
 • funkcja: 'Pewniak'
 • funkcja: 'Liczby pojedyńcze'
 • funkcja: 'Grupy liczb'

  Wersja 1.1.5 - z 4.01.2005
 • zmiana formatu zapisu danych
 • zmiany w aktualizacji automatycznej

  Wersja 1.1.1 - z 3.06.2005
 • dodanie wybieralnej daty w Aktualizacji ręcznej

  Wersja 1.1 - z 17.05.2005
 • aktualizacja automatyczna
 • funkcja: 'Analiza' - 'Suma liczb'

  Wersja 1.0 - z 30.04.2005
 • statystyki ilościowe poszczególnych grup liczb w osobnych oknach
 • funkcja: 'Porządkuj'
 • poprawka aktualizacje ręcznej

  Wersja 0.9 beta - 12.04.2005
 • statystyki ilościowe poszczególnych grup liczb w jednym oknie
 • przeglądanie wyników losowania
 • aktualizacja ręczna
  << Strona Główna